Um okkur.

Debitum er framsækið þjónustufyrirtæki sem býður viðskiptavinum sínum upp á heildstæðar lausnir á sviði innheimtuþjónustu. 

Þjónusta okkar byggir á langri reynslu starfsmanna okkar sem búa yfir mikilli fagþekkingu á breiðu sviði rekstrar og þjónustu við fyrirtæki og einstaklinga. Auk þessa hefur fyrirtækið tæknilega getu til að takast á við stór og flókin innheimtuverkefni. Debitum starfar með leyfi frá Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands.​

Mikilvægt er að viðhalda góðu sambandi milli kröfuhafa og greiðenda og margþættar ástæður geta legið að baki þess að greiðandi hefur ekki innt greiðslu af hendi fyrir eindaga. Debitum er því til taks fyrir bæði kröfuhafa og greiðendur, til að leita lausna fyrir báða aðila. Það er góð tilfinning að standa í skilum og það er okkar hlutverk og ánægja að stuðla að því.​

Ef þínu fyrirtæki vantar aðstoð við að fylgja eftir reikningum og eiga góð samskipti við greiðendur þá bjóðum við uppá heildstæðar lausnir til að styðja við þinn rekstur og að tryggja öruggara sjóðsstreymi ásamt heildstæðara yfirliti yfir stöðu útistandandi krafna.

Hafðu samband við okkur, og sérfræðingar okkar aðstoða þitt við að setja upp skilvirka ferla og að ná settum markmiðum.

Eignarhald.

Debitum er 50% í eigu Gjaldskila ehf og 50% í eigu Georg Andersen framkvæmdastjóra. Gjaldskil er í eigu lögmannstofanna Juris og Lex sem eru með stærri og virtari lögmannstofum landsins. Georg Andersen hefur starfað um árabil við innheimtuþjónustu í FME leyfisskyldum félögum.

Stefna.

Persónuverndarstefna

Við höfum markað okkur stefnu á sviðið persónuverndar, hvernig við nýtum vefkökur á vefsíðu Debitum og hvernig við tryggjum öryggi þeirra gagna sem við geymum og vinnum.

Almennt um persónuupplýsingar

Debitum nýtir persónuupplýsingar til að veita þjónustu sína, bæði til kröfuhafa og greiðenda. Við nálgumst þessar upplýsingar frá kröfuhöfum sjálfum sem og frá ýmsum þjónustuaðilum, þ.á.m. Þjóðskrá, Credit Info og Lögbirtingablaðinu. Í einstaka tilfellum reynist nauðsynlegt að afla upplýsinga sem eru skilgreindar sem viðkvæmar persónuupplýsingar, en í þeim tilfellum er þess ávallt gætt að skilyrði laga séu uppfyllt fyrir vinnslunni. Hér að neðan útlistum við hvernig við nýtum persónuupplýsingar, hvernig við nálgumst þær, hvort þær séu afhentar þriðja aðila, hvernig við tryggum öryggi þeirra og hver þín réttindi eru.​

Heimild til vinnslu persónuupplýsinga​

Samkvæmt lögum um persónuvernd er Debitum aðeins heimilt að vinna persónuupplýsingar þegar þess er þörf, t.a.m. vegna framkvæmdar samnings milli okkar og kröfuhafa eða ef okkur ber lagaleg skylda til þess. Iðulegt teljast þær upplýsingar sem Debitum nýtir, sem almennar persónuupplýsingar. Þessar upplýsingar er fjármálaupplýsingar, samskiptasaga milli málsaðila, nöfn, kennitölur, heimilisföng, netföng, símanúmer, hjúskaparstaða, fjölskyldunúmer, starfsheiti, skráningarnúmer bifreiðar, fasteignanúmer og skráning á vanskilaskrá. Við nálgumst þessar upplýsingar frá kröfuhöfum, greiðendum, Þjóðskrá, Credit Info og úr Lögbirtingablaðinu. Debitum nýtir þessar upplýsingar til að geta veitt þjónustu sína á sem skilvirkastan hátt og til að gæta lögmætra hagsmuna viðskiptavina sinna. Upptalning þessi er ekki tæmandi og er hægt að hafa samband við Debitum og óska eftir ýtarlegri upplýsingum vegna geymslu og vinnslu persónugreinanlegra gagna.​

Viðkvæmar persónuupplýsingar

Fyrirtækjum er almennt óheimilt að vinna viðkvæmar persónuupplýsingar nema fyrir hendi séu einhverjar af þeim undantekningum sem lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga kveða á um. Slíkar upplýsinga eru m.a. heilsufars upplýsingar, stjórnmálaskoðanir, stéttarfélaga aðild og erfðaupplýsingar.​

Debitum þarf í undantekningartilvikum að vinna viðkvæmar persónuupplýsingar. Í þeim tilfellum nýtum við heimild í 6.tl. 2.mgr. 11.gr. laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 og fylgjum leiðbeiningum Persónuverndar í hvívetna. Dæmi um slíkar persónuupplýsingar eru heilsufarsupplýsingar sem við varðveitum með þínu samþykki. Þessar upplýsingar geta haft áhrif á meðferð máls og þú hefur ávallt heimild til þess að draga samþykki varðandi geymslu þessar upplýsinga til baka.​

Hvaða upplýsingar geymir Debitum?

Varðveislutímabil getur ýmist verið lengra eða styttra, eftir eðli upplýsinga og í hvaða tilgangi þær eru nýttar. Sumar upplýsingar eru geymdar í lengri tíma í samræmi við lög nr. 145/1994 um bókhald og lög um tekjuskatt nr. 90/2003, á meðan aðra upplýsingar eru geymdar í samræmi við tilgang hverrar vinnslu. Fjármálaupplýsingar greiðenda vegna kröfum eru geymdar a.m.k. þangað til máli er lokið og Debitum hefur lokið þjónustu við þann kröfuhafa sem stofnaði til umræddrar kröfu.​

Eru upplýsingar afhentar þriðju aðilum?

Debitum deilir ekki þínum persónuupplýsingarum með aðilum utan fyrirtækisins, nema í sérstökum tilfellum, svo sem á grundvelli laga vegna eftirlits. Okkur kann því að vera nauðsynlegt að afhenda upplýsingar til opinberra aðila, lögmanna eða samstarfsaðila okkar. Ef upplýsingar eru afhentar vegna samstarfs við þriðju aðila sem við berum ábyrgð á fer hún eingöngu fram á grundvelli vinnslusamnings. Þeir sem móttaka persónugreinanlegar upplýsingar eru bundnir trúnaði með sama hætti og starfsmenn Debitum.

​Sjálfvirk ákvarðanataka

Debitum áskilur sér rétt til að nota sjálfvirka ákvörðun um þjónustu á grundvelli samþykkis einstaklings. Þú átt hvenær sem er rétt á að mótmæla slíkri vinnslu. Grunnstarfsemi Debitum byggir þó almennt ekki á því að nýta sjálfvirka einstaklingsmiðaða ákvarðanatöku. Vinnsla vegna beinnar markaðssetningar sem byggir á lögmætum hagsmunum kann þó að vera framkvæmd með sjálfvirkni, í samræmi við reglur Persónuverndar.​Vefkökur og öryggisstefna​Útlistun á því hvaða upplýsingum er safnað þegar notendur fara inn á heimasíðu Debitum má finna undir “Vefkökustefna Debitum”. Ýmsar kökur (e. cookies) eru nauðsynlegar svo vefsíðan virki sem skyldi á meðan aðrar fylgjast með afköstum og frammistöðu vefsíðunnar.Yfirlit yfir það hvernig Debitum háttar öryggi innrikerfa og meðferð upplýsinga sem þarf eru geymdar má finna undir “Öryggisstefna Debitum”. Þar sem Debitum er handhafi innheimtuleyfis frá Fjármálaeftirlitinu ber okkur og okkar starfsfólki að hámarka öryggi upplýsinga sem við berum ábyrgð á.​

Réttindi þín

Persónuverndarlögin veita þér ýmis réttindi að aðgangi að þínum persónuupplýsingum, en rétt er að hafa í huga að í einhverjum tilfellum kann að vera að þau takmarkist. Að ákveðnum skilyrðum uppfylltum er einstaklingum heimilt að láta leiðrétta persónuupplýsingar sínar, láta eyða þeim, andmæla vinnslu þeirra eða takmarka þá vinnslu. Þú getur t.a.m. krafist þess að persónuupplýsingum sé eytt án tafar, ef þú hefur afturkallað samþykki þitt fyrir vinnslu persónuupplýsinganna og vinnsla þeirra byggist á því samþykki.

Það kostar ekkert að hafa samband við okkar vegna persónuupplýsinga og greiðendur geta óskað eftir afriti af sínum persónuupplýsingum, sér að kostnaðarlaus. Gjald er þó tekið fyrir fleiri afrit en eitt eða bersýnilega tilefnislausar eða óhóflegar beiðnir. Lög eða reglugerðir geta þó komið í veg fyrir að ósk um eyðingu persónuupplýsinga sé uppfyllt.

Ef þú hefur einhverjar athugasemdir við hvernig Debitum hagar meðferð persónuupplýsinga og telur okkur ekki hafa veitt viðunandi svör, þá sér Persónuvernd um eftirlit og framkvæmd laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Persónuvernd úrskurðar ágreiningsmálum á sviði persónuverndar og hægt er að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd í gegnum síma, tölvupóst eða bréfskrif:

Persónuvernd,

Rauðarárstígur 10, 105 Reykjavík,

postur@personuvernd.is

510 9609

Öryggisstefna

Það er markmið Debitum að eignir, þar með talin gögn og aðrar upplýsingar, séu vel varin, í fyllsta samræmi við lög og reglugerðir. Innleiðing öryggisstefnu Debitum er því mikilvæg til að fullvissa alla hagsmunaaðila um að Debitum stjórni öryggi upplýsinga sinna með ábyrgum hætti.​

Helstu atriði öryggisstefnu Debitum​:

 • Stjórnun upplýsingaöryggis er hluti af gæðakerfi Debitum.
 • Debitum verndar gögn og upplýsingakerfi gegn óheimiluðum aðgangi, notkun, breytingum, uppljóstrun, eyðileggingu, tapi eða flutningi.
 • Debitum skuldbindur sig til að hámarka öryggi upplýsinga félagsins og viðskiptavina sinna m.t.t. leyndar, réttleika og tiltækileika.
 • Debitum starfrækir skilvirk aðgangsöryggiskerfi að húsnæði og upplýsingakerfum fyrirtækisins með það að marki að vernda gögn og búnað gegn rekstrartruflunum, misnotkun, þjófnaði, skemmdarverkum, glötun o.s.frv.
 • Öryggisstefna Debitum er bindandi fyrir alla starfsmenn Debitum og í samræmi við störf og ábyrgð viðkomandi starfsmanns.
 • Starfsmönnum og þjónustuaðilum, núverandi sem og fyrrverandi, er með öllu óheimilt að veita upplýsingar um innri mál Debitum og viðskiptavina þess.
 • Debitum fylgir góðum viðskiptaháttum, landslögum og persónuvernd til að tryggja hagsmuni viðskiptavina.
 • Debitum skuldbindur sig til að enduskoða öryggisstefnu sína reglulega.

Markmið Stefnunnar

Markmið þessarar stefnu er að stuðla að virkri öryggisvitund starfsmanna, viðskiptavina, þjónustuaðila og gesta til að tryggja samfelldan rekstur og lágmarka rekstraráhættu. Öllum starfsmönnum Debitum ber að vinna samkvæmt stefnunni. Áhersla er á að varðveita trúnað, heilleika og tiltækileika upplýsinga Nova þannig að þær nýtist sem best í starfsemi fyrirtækisins. Debitum endurskoðar þessa stefnu eins og tilefni er til en að lágmarki á tveggja ára fresti.

Vefkökustefna

Debitum notar vefkökur (e.cookies) í þeim tilgangi að bæta vefsíðu sína og gera hana aðgengilegri fyrir notendur sem og til þess að bæta þjónustu sína almennt. Finna má nokkrar gerðir af vefkökum (e. cookies) á vefsvæði Debitum. Eftirfarandi stefna upplýsir notendur vefsíðunnar um tilgang og notkun Debitum á þessum vefkökum.​

Hvað eru vefkökur?​

Vefkaka er lítil textaskrá, sem er vistuð á tölvu, eða í öðru snjalltæki þegar notandi heimsækir vefsíðu í fyrsta sinn. Vefkökur gera vefsíðum kleift að þekkja tölvur og snjalltæki notenda og að muna stillingar notandans yfir ákveðinn tíma.Vefsíða Debitum notar þær vefkökur frá fyrsta aðila sem nauðsynlegar eru fyrir virkni vefsins. Þá eru vefkökur jafnframt notaðar í þágu vefgreiningar frá þriðja aðila. Það ræðst af léni vefsíðunnar sem notar vefkökuna hvort hún telst fyrsta- eða þriðja aðila vefkaka.​

Hvaða vefkökur notar Debitum?​

Vefsíða Debitum notast bæði við vefkökur frá fyrsta aðila og þriðja aðila. Þær vefkökur sem finna má á vefsíðu okkar eru eftirfarandi.Vefkökur frá fyrsta aðilaÁ vefsíðu Debitum eru nauðsynlegar vefkökur okkur ómissandi til að vefsíðan virki sem skildi, þar á meðal til að skrá sig inn í Debitum kerfinu.Vefkökur frá þriðja aðilaVið notum vefkökur frá Google, sem tilheyra þriðja aðila, á vefsvæði okkar. Þjónustan frá Google nefnist Analytics og skráir einkvæmt auðkenni sem er notað til söfnunar á tölulegum upplýsingum um notkun notenda á vefsvæðinu.​

Hvernig slekk ég á vefkökum?​

Hægt er að stilla vafra til að útiloka og eyða kökum. Ef þú kærir þig ekki um að upplýsingar frá þér skráist í vefkökur er um að gera að breyta stillingum í vafranum þannig að þær séu ekki vistaðar. Hér að neðan má finna leiðbeiningar, eftir vöfrum, um hvernig þú getur eytt vefkökum.

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Google Chrome

Opera

Safari

Skilmálar.

Gjaldskil vegna greiðslu með greiðslukorti í gegnum vefposa.

Eftirfarandi skilmálar eiga við er kröfur innheimtufyrirtækjanna eru greiddar í gegnum greiðslugáttina eða ef greitt er fyrir þjónustu félaganna.


1. Upplýsingar um fyrirtæki:

Debitum ehf

kt. 600619–0980

Sími: 415-5990

debitum@debitum.is

Gjaldskil ehf

kt. 460813-1900

Sími: 589-1900

gjaldskil@gjaldskil.is

Félögin eru til heimilis að Borgartúni 26, 105 Reykjavík

2. Skilmálar og skilyrði:

 1. Innheimtufyrirtækin áskilja sér rétt til að taka við greiðslu eða hafna greiðslu allt eftir eðli hennar.
 2. Eðli greiðslunnar getur falið í sér uppgjör á skuld og ekki í öllum tilvikum er hægt að greiða fyrir slíkt með greiðslukorti sbr. kreditkorti.
 3. Innheimtufyrirtækin áskilja sér rétt til að gera ekki upp greiðslur gerðar með greiðslukortum fyrr en greiðsla hefur skilað sér til innheimtufyrirtækis í uppgjöri.
 4. Innheimtufyrirtækin leggja 2% álag á greiðslur með greiðslukortum enda fylgir slíkum greiðslum kostnaður.
 5. Álagið inniheldur 24% virðisaukaskatt.

3. Endurgreiðslustefna:

 1. Ef greitt er með greiðslukorti fyrir þjónustu sem Debitum eða Gjaldskil munu veita þá er eingöngu endurgreitt ef viðkomandi aðili hættir við pöntun þjónustu áður en vinna við hana er hafin eða ef innheimtufélögunum er ekki kleift að inna hana af hendi.
 2. Slík endurgreiðsla skal eiga sér stað innan 5 virkra daga.
 3. Ef krafa er greidd í gegnum greiðslugátt af greiðanda og viðkomandi vill draga greiðslu til baka og fyrir slíku sé rökstudd ástæða endurgreiða innheimtufélögin viðkomandi greiðslu innan 5 virkra daga nema viðkomandi greiðslu hafi verið skilað til kröfuhafa. Í þeim tilvikum er greiðanda beint til viðkomandi kröfuhafa.
 4. Ef greiðsla er framkvæmd fyrir sannarleg og augljós mistök án tilefnis þá endurgreiða innheimtufélögin eins hratt og mögulegt er.

4. Afhending þjónustu:

 1. Líta skal svo á að afhending þjónustunnar byrji um leið og greitt hefur verið fyrir hana en hafa skal í huga að endanleg afhending getur tengst bæði viðbrögðum greiðanda og kröfuhafa.
 2. Ef um greiðslu á kröfu er að ræða þá fellst þjónusta innheimtu fyrirtækjanna í frágangi og uppgjöri, slíkt tekur mismunandi tíma allt eftir eðli og stöðu viðkomandi kröfu.

5. Vernd persónuupplýsinga:

 1. Stefna Debitum
 2. Lög og varnarþing er Héraðsdómur Reykjavíkur.

Debitum ehf

kt. 600619–0980

Sími: 415-5990

debitum@debitum.is

Gjaldskil ehf

kt. 460813-1900

Sími: 589-1900

gjaldskil@gjaldskil.is

Debitum.Gjaldskil